Folkehelse og pilegrim – internasjonalt seminar!

Pilegrimssenter Oslo inviterer i samarbeid med Akershus fylkeskommune og Oslo bispedømme, til internasjonalt seminar med fokus på pilegrim og folkehelse!

Pilegrim og folkehelse – internasjonalt seminar

I den offentlige satsningen på pilegrim er folkehelse et viktig anliggende. Ikke bare er pilegrim viktig fra et folkehelseperspektiv knyttet til fysisk utfoldelse, også den rolle psykisk helse har for folkehelsearbeidet understrekes i dag. Dette kommer frem både i regjeringens strategimelding om pilegrim og i hvordan Riksantikvar, som har hatt et overordnet ansvar for satsningen, har profilert arbeidet. Folkehelse og pilegrim er et tema som lite har vært tematisert og drøftet fra faglige perspektiv i Norge. Nettopp det ønsker Pilegrimssenter Oslo å gjøre ved å arrangere et internasjonalt seminar med tema pilegrim og folkehelse. Seminaret vil bringe nye og spennende perspektiver på folkehelsegevinster knyttet til pilegrimsvandringer. – Ny forskning fra Norge og Tyskland presenteres.

På grunn av internasjonal deltakelse holdes seminaret på engelsk.

For plakat for arrangementet, trykk her.

Registration: oslo.pilegrimsleden@icloud.com / 48052949. Venue: The Pilgrim-Centre of Oslo, Akersbakken 30.
Particikpation NKR 100,00. – Free participation for members of the Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard.

Travel: From Oslo Central Station take buss direction Nydalen (nr. 37), get out at the stop: Stensberggata. From here follow the street Akersbakken 200 meters until you arrive at Akersbakken 30 where the Pilgrim Centre is located. From Oslo Central Station It is also possible to take buss direction Tåsen (nr. 34) or direction Kjelsås stasjon (nr 54), get out at the stop: Telthusbakken. From here follow the street Telthusbakken to the top until you reach Akersbakken 30 where the Pilgrim centre is located.

Program
10.00 Opening
10.15 Understanding the present day phenomena of pilgrimage (Lisbeth Mikaelsson)
10.45 Pilgrim – what we experienced (Astrid Rønsen and Lene Ertner)
11.15 Light refreshments/lunch at the Pilgrim Centre
11.45 Cancer patients on the Camino (Sabrina Han)
12.15 Walking oneself to wellbeing (Nanna Jørgensen)
12.45 What German pilgrims seek in Norway (Bernd Lohse)
13.10 Transcending walking – Pilgrimage and Holiness (Roger Jensen)
13.30 (-14.00) Panel discussion (Birgitte Lerheim)

Speakers:

  • Lisbeth Mikaelsson is professor em. in the Study of Religion at the University of Bergen, she is a senior in the area of academic studies on pilgrimage in Norway.
  • Astrid Rønsen is the leader of Hospiceforum Norway and initiator of the organized «Pilgrimage for Hospice»-pilgrimages for promoting hospice institutions in Norway. Lene Ertner is co-worker with Rønsen.
  • Sabrina Han holds a doctoral degree from Germany (from the: Sportwissenschaft der Deutschen Sporthochschule, Köln), having written on the use of pilgrimage for cancer patients.
  • Nanna Jørgensen is psychologist with extensive experience of pilgrimage. She is presently PhD-student at the Volda University College studying health-effects of pilgrimages.
  • Bernd Lohse is Pilgrim Chaplain in Hamburg, Germany. Lohse has for many years brought groups of Germans to Norway for undertaking pilgrimages to Trondheim. Lohse has written several books on pilgrimage, including a German guidebook for doing pilgrimages in Norway.
  • Roger Jensen is manager of The Pilgrim-Centre of Oslo and Pilgrim Chaplain in The Diocese of Oslo. Jensen holds a doctoral degree in theology and has published extensively on pilgrimage.
  • Birgitte Lerheim is a pilgrim enthusiast and associate professor of religious education at the University of Oslo.