Pilegrimsdag i Oslo&Akershus – høsten 2017!

Regionens store høstsamling for alle pilegrimsinteresserte blir i 2017 den 10. september. Dagen starter med gudstjeneste, så følger tradisjonen tro grilling av «pilegrimens urtepølse» før daglig leder Roger Jensen har dagens foredrag - sett av dagen!

Foreløpig program:

11.00 Pilegrimsgudstjeneste i Gamle Aker kirke (kor).
12.30 Stor kirkekaffe: Vi griller «pilegrimens urtepølse». Under kirkekaffen er pilegrimssenteret åpent.
13.15 Dagens foredrag er ved daglig leder dr.theol. Roger Jensen: «Pilegrimen forsvant med reformasjonen – hvordan forstå at pilegrimen nå er tilbake?».

- Alle er velkomne, deltakelse er gratis!