Pilegrimsdag i Oslo&Akershus – høsten 2019!

Regionens største pilegrimssamling finner høsten 2019 sted den 15. september. Tradisjonen tro samles vi på tampen av pilegrimssesongen! – I år markerer vi et nytt rekordår for antall utsendte pilegrimer på langvandring fra Oslo!

(Foto: Fra pilegrimsdag – informasjon ved Kristin Øverås (leder av Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard)

Pilegrimsdag i Oslo&Akershus har gjennom flere år utviklet seg til å bli det største arrangement for pilegrim i regionen. Dette er stedet å møte andre pilegrimer og pilegrimsinteresserte, og bli kjent med pilegrimsforeningene i regionen. Dagen er delt i tre deler, først er det pilegrimsgudstjeneste i Gamle Aker kirke (opplev Oslos eldste bygning!), så følger stor kirkekaffe og endelig følger dagens foredrag. – Noen er med hele dagen, andre kommer og er med på deler av arrangementet.

Høstens pilegrimsdag skjer på tampen av sesongen, og vi kan allerede nå fortelle at året er et nytt rekordår for antall utsendte pilegirmer fra Oslo. Vi feirer med marsipankake!

(Fra pilegrimsdag 2018)

Program (justeringer kan komme):

11.00 Pilegrimsgudstjeneste i Gamle Aker kirke
Ved pilegrimsprest Roger Jensen og sokneprest Tor-Even Fougner. Kantor Yngve Breievne, sangere fra Majorstua kammerkor.

12.30 Stor kirkekaffe
Vi griller «pilegrimens urtepølse», det serveres marsipankake. Under kirkekaffen er pilegrimssenteret åpent.

Det blir konkurranse med lodd-trekning. Også pilegrimsfellesskapene St.Hallvard og St.Jakob er tilstede med stands! 

13.30 Dagens foredrag (i Gamle Aker kirke)
Foredraget er ved historiker Trond Norén Isaksen. Tittel: Korsfareren Sigurd Jorsalfare og hans verden.
Han har nylig utgitt boken om Sigurd Jorsalfare og bringer nye perspektiver også i lys av pilegrim. Sigurd Jorsalfare var korsfareren som med 60 langskip satte ut fra Norge og reiste til Jorsal/ Jerusalem. Han antas å være byggherre for St.Hallvardskatedralen i gamlebyen Oslo, som i dag ligger i ruiner og som er startstedet for Gudbrandsdalsleden (pilegrimsleden Oslo–Trondheim). Man antar at det var samme bygningsmenn som bygde katedralen som også bygde Gamle Aker kirke, de to kirkene var søsterkirker. I sin bok utfordrer Norén Isaksen den vante historiske fremstillingen av Sigurd Jorsalfare, og viser at Sigurds reise til Jorsal dreide seg om noe som for Sigurd mye viktigere enn gods og gull! 

Foredragsomtale: Sigurd Jorsalfare og mennene hans dro ikke til Jerusalem verken på vikingtokt eller statsbesøk, slik en del norske historikere har hatt for seg. De var hellige krigere og det norske bidraget til korsfarersaken var så viktig at det førte til opptøyer i Bagdad. I Trond Norén Isaksens nye bok Korsfareren - Sigurd Jorsalfare og hans verden får vi for første gang bli kjent med den store internasjonale konteksten for det norske korstoget, som sagaene gikk glipp av, men som latinske, arabiske og bysantinske kilder forteller om.

- Alle er velkomne, deltakelse er gratis!

(Fra pilegrimsdag 2018)