Pilegrimsdag i Oslo&Akershus – våren 2017!

Regionens store vårsamling for alle pilegrimsinteresserte blir i 2017 den 21. mai. Dagen starter med gudstjeneste med økumenisk preg, så følger tradisjonen tro grilling av «pilegrimens urtepølse» før arkeolog Morten Stige (Byantikvaren Oslo) har dagens foredrag - sett av dagen!

Nøkkelpunkter i programmet:

11.00 Pilegrimsgudstjeneste i Gamle Aker kirke med økumenisk preg, romersk-katolsk og ortodoks deltakelse. Dagens predikant: Sr. Anne Bente Hadland.
12.30 Stor kirkekaffe: Vi griller «pilegrimens urtepølse». Under kirkekaffen er pilegrimssenteret åpent.
13.15 Dagens foredrag er ved arkeolog Morten Stige, og en av våre fremste kjennere av middelalderkirker: «Kirken og kirkene i middelalderoslo».

- Alle er velkomne, deltakelse er gratis!