Pilegrimsdag i Oslo&Akershus – våren 2019!

Regionens største pilegrimssamling finner våren 2019 sted den 2. juni, på «Pilegrimsledens dag», umiddelbart etter gjennomføringen av den nye langvandringen fra Huseby/Drammen til Oslo. Møt opp, bli med!

(Foto: Fra Pilegrimsdag i Oslo&Akershus 2018)

Program:

11.00 Pilegrimsgudstjeneste i Gamle Aker kirke, ved pilegrimsprest Roger Jensen og sokneprest Tor-Even Fougner. Kantor Yngve Breievne, sang Stine Hole Ulla, trompet Mats Johnsen. Gudstjenesten avsluttes med Invitasjon til velsignelse for «pilegrimer med og uten vandrestøvler på bena», ved inngangen til en ny pilegrimssesong.

12.30 Stor kirkekaffe: Vi griller «pilegrimens urtepølse». Under kirkekaffen er pilegrimssenteret åpent.

Under kirkekaffen er Spanias turistkontor tilstede med informasjon om pilegrim i Spania. Det blir konkurranse med lodd-trekning. Også pilegrimsfellesskapene St.Hallvard og St.Jakob er tilstede med stands! Det blir informasjon om forskningsprosjektet «Pilegrim over sjø og land», ledet av Hannah K.B. Lunde, hvor alle pilegrimer inviteres til å være med!

ENDRING I PROGRAMMET:
13.30 Dagens foredrag er ved teolog og idehistoriker Karl Gervin. Med utgangspunkt i St.Hallvard som er Oslos skytshelgen og som har preget byens segl i 700 år, stiller han spørsmålet: Tro i Hallvards middelalder: Hva møtte menneskene når de kom til kirken?

- Alle er velkomne, deltakelse er gratis!