Pilegrimsgudstjeneste i Furuset kirke

Søndag 26. august arrangeres pilegrimsgudstjenste i Furuset kirke. Fokus er på pilegrim – både å lære om pilegrimstradisjoner i historien, men også på å tenke om hva pilegrim er for mennesker i dag. Pilegrimsprest Roger Jensen er invitert som dagens predikant.

Furuset kirke ligger langs pilegrimsleden. Gjennom sommeren kommer pilegrimer innom nesten daglig, både i stab og menighet arbeider ønsker man å styrke den lokale tilknytningen til pilegrimstradisjonene.

– Vi er vant til å ta imot pilegrimer, og forsøker også å tenke om oss selv som pilegrimer og ønsker å bruke pilegrimsleden aktivt i det liturgiske livet her på Furuset. Mange her på Furuset har ønske om å lære mer, både om leden, historien, og om det å være pilegrim. Her har vi også mange naboer som har vært på pilegrimsreiser, med Mekka som mål. Mange i menigheten og lokalsamfunnet er derfor nysgjerrige på nettopp kirkens pilegrimsarv, og vi har lyst til å innlemme pilegrimstanken også i det religionsdialogiske arbeidet menigheten driver, forteller kapellan Annette Dreyer i Furuset kirke.


Gudstjenesten vil derfor ha fokus på pilegrim – både å lære om pilegrimstradisjoner i historien, men også på å tenke om hva pilegrim er for mennesker i dag!

Etter gudstjenesten vil alle inviteres til å slutte seg til vandringen i regi av Groruddalen historielag og Pilegrimssenter Oslo, trykk her for informasjon.