St.Hallvards-dagene i Lier!

Markeringen av St.Hallvards dag har i en årrekke stått sterkt i Lier, og er en selvsagt sentral del av livet i vår søsterforening og navnebror "Pf.St.Hallvard i Lier". Programmet er ikke endelig klart, men den første oversikten har vi! – Bli med på en flott feiring!

Her er programmet:

Mandag 15. mai
Kl.18: Markering på Huseby. Ca. 20 minutter.
·       Musikk: Thor Anders Trelease Eriksen deltar på waldhorn
·       Framføring av tekst: Utdrag fra Eivind Skeies Sangkrans om St.Hallvard
·       Deretter felles vandring til Gullaug
·       Presentasjon av utstillingen der v/ Ellen Martha: De fem pilegrimsveiene (monotypier)
·       Servering av kveldsmat
·       Kveldsbønn

Lørdag 20. mai
Kl.15: Åpning av kunstutstillingen i Frogner kirke: Glass-skoene
·       Servering av drikke
·       Musikalsk innslag
·       Gunnar Danbolt holder foredrag om Svalastogs kunst
·       Vandring til prestegården og åpen utstilling der

Søndag 21. mai
Pilegrimsforeningen arrangerer en pilegrimsvandring fra Parkveien (grensen til Drammen) til Frogner og til Gullaug. Dette gir anledning til å se utstillingen i begge kirkene og på prestegården.

Pilegrimsforeningen St.Hallvard av Huseby arrangerer en pilegrimsvandring fra Parkveien (grensen til Drammen) via Frogner til Gullaug. Dette gir anledning til å se utstillingen i begge kirkene og på prestegården. Ta med matpakke!


Kl. 10.00: Oppmøte ved Gullaug kirke. Felles skyss til Parkveien på Nøste.
Kl. 10.30: Vandring fra Parkveien til Frogner kirke.
Kl. 12.00: Tidebønn i Frogner kirke
Kl. 12.30: Anledning til å se utstillingen i prestegården
Kl. 13.00: Vandring til Gullaug kirke. Enkel servering.
Kl. 15.00: Pilegrimsgudstjeneste i Gullaug kirke

Mer informasjon kommer. For spørsmål, ta kontakt med prosten i Lier, Ellen Martha Blaasvær.

For å laste ned brosjyre, trykk her.

For å laste ned plakat, trykk her.