Tunsbergleden - heldagsseminar!

Tunsbergledens venner og Pilegrimsfellesskapet St. Jakob har gleden av å invitere til heldagsseminar i anledning av at pilegrimsveien mellom Oslo og Larvik «Tunsbergleden» nå snart er ferdig. For alle som har interesse for Tunsbergleden - bli med! Seminaret arrangeres i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Pilegrimssenter Oslo.

(Vandring på Tunsbergleden 2018, foto: Roger Jensen)

Arbeidet med pilegrimsveien mellom Oslo og Larvik har pågått i mange år. Vestfold fylkeskommune og de ulike kommuner er nå i sluttfasen av sitt arbeid med å fastlegge og merke pilegrimsleden Oslo -Larvik. Denne etappen skal inngå i de nasjonale pilegrimsveier til Trondheim.

Tunsbergledens venner er et nytt initiativ for å samle folk med interesse for Tunsbergleden nå i etablering- og startfasen slik at flest mulig kan bli kjent med pilegrimsveien, delta og bruke den videre. Vi har invitert fagfolk til foredrag, og i tillegg ønsker vi å samle interesserte på og langs leden slik at dens brukere også kan komme inn i sluttfasen av arbeidet med sine tanker og bidrag. At pilegrimsveien forankres i dens ulike brukere og folk bosatt langs leden, mener vi er en forutsetning for sikre en levende pilegrimskultur. Denne invitasjonen går derfor til aktuelle kommuner, menigheter historielag, turistforeninger, overnattingssteder, turistkontor, skoler, Lions, Rotaryog mange flere. I tillegg har vi invitert mange engasjerte enkeltpersoner langs leden som kan ha innspill som vil kunne gjøre Tunsbergleden til et unikt og levende kulturtilbud. 

Seminaret er gratis!

For å laste ned oppdatert og fullstendig program, trykk her.

Meld din interesse til:
Tunsbergledens vennerved ved Reidar Kjær: tunsbergledensvenner@outlook.com
Facebook: https://www.facebook.com/tunsbergledensvenner eller
Pilegrimsfellesskapet St. Jakob ved Eivind Luthen:pilegrim@pilegrim.no