Program

Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard har sine møter i «salen» ved Pilegrimssenter Oslo, Akersbakken 30. Vi har tilnærmet månedlige samlinger som begynner 19.00, rett etter pilegrimsmesse i Gamle Aker kirke som begynner 18.30. – Enkel servering, alle er velkomne!

(Bilde: Fra møte i Pf.St.Hallvard, Sidsel Mamen forteller fra Russland. Foto: Kim Sollie.)

Program for våren 2017

(Merk forøvrig at alle våre arrangement også kommer opp i kalenderen på nettsiden.)

 • 12.jan: Vi får besøk fra vår søsterforening Pf.Sta.Maria, ved  Helene Selvik, Geir Karlsen og Øivind Kraft, fokus er på jubileumsåret i Sarpsborg 2016!
 • 21. jan: Pilegrimsvandring - vi besøker Pf StaMaria i Østfold og har felles vandring!
 • 2. febr.: Pilegrimskino!
 • 2. mars: Vi får besøk av arkeolog Cathrine Engebretsen, i Fylkeskommunen Vestfold. Hun vil fortelle om hva vi i dag vet om pilegrim middelalderen i det som er dagens Vestfold.
 • 6. april: Vi besøk fra arkeolog Ola Rønne, som er ansvarlig for leden gjennom Akershus. Han vil holde kurs, redegjøre for merkesystemet og konkret gi instruksjoner og veiledning for hvordan du kan være med å ta ansvar!
 • 4. mai: Denne kvelden inviterer vi alle til å komme og dele erfaringer og opplevelser fra pilegrimsleden, vandringer du har gjennomført eller vandringer du planlegger å gjøre. – Disse dele-kveldene bruker å være populære, møt opp og bli inspirert før årests sesong begynner! MERK: Det arrangeres årsmøte i PfStHallvard i etterkant av samlingen.
 • 21. mai: Pilegrimsdag i Oslo&Akershus! Pilegrimsgudstjeneste med romersk-katolsk og ortodoks deltakelse, grilling av pilegrimspølse, foredrag ved arkeolog Morten Stige, en av våre fremste kjennere av middelalderkirker: «Kirken og kirkene i middelalder-Oslo».
 • 10. september: Pilegrimsdag i Oslo&Akerhus – arrangert av Pilegrimssenter Oslo. Fra programmet: Pilegrimsgudstjeneste, grilling av pilegrimspølse, foredrag ved Roger Jensen: «Pilegrimen som forsvant – og kom tilbake!»
 • 21. september: «Pilegrimsforeningen St.Hallvard av Huseby fra Lier presenterer «sin del» av pilegrimsleden og sitt arbeid» v/Knut Borger Hanssen og Ellen Martha Blaasvær
 • 19. oktober: «Om Valldalsleden» v/Hans-Jacob Dahl, daglig leder Pilegrimssenter Dovrefjell
 • 23. november: Fokus på Iona, men også på klosterruinene på Mull og den lille øya i Forth of Forth, der det ligger et gammelt kloster som går under navnet "The Iona of the east". Vår egen Ingrid Marie Liodden forteller om og viser bilder fra sin helt nylige reise og sine opplevelser.
 • 7. desember: Pilegrimsdag med julemarked - arrangert av Pilegrimssenter Oslo. Julemarkedsaktivitetene ble fulgt av foredraget «Skogpilegrimen», der Trude Myhre fra WWF fortalte om sin pilegrimsvandring Oslo–Trondheim. Denne rettet søkelyset mot utrydningstruede arter og behovet for skogvern i Norge. Etter foredraget samtalte Trude Myhre og pilegrimsprest Roger Jensen over temaet «Skogen og det hellige», ledet av førsteamanuensis Birgitte Lerheim (UiO).

Har du spørsmål vedrørende programmet, ta kontakt: pf.st.hallvard@hotmail.com

 

Programhistorikk
 
(2016)

21.jan.: Via Francigena – gjennom Italia v/ Lise Foss
18. febr.: Pilegrim i blomsterenga v/ Trond Øigarden
17. mars: Tema Østerdalsleden
21. april: Merking og vedlikehold av leden i Akershus v/ Ola Rønne
29. mai: Pilegrimsdag i Oslo og årsmøte for Pilegrimsfellesskapet St Hallvard (program kommer!)
1. september: Irene og Svein Ingebretsen forteller om sin vandring fra Viborg i Danmark til tyskegrensen, hva som gjerne kalles «Hærvejen».
25. september: Pilegrimsdag i Oslo&Akershus. Høstens største pilegrimsarrangement i regionen. Dagens foredrag av Øystein Ekroll, Norges fremste ekspert på Nidarosdomen: «Nidaros som pilegrimsmål i middelalderen – hva vet vi?»
20. oktober: Vår store nabo mot øst, Russland, har rike pilegrimstradisjoner. Sidsel Mamen holder foredrag med tittel: «Pilegrimsvandring og pilegrimsmål i Russland».
10. november: Pilegrimsvandring i Tyskland! Kari Leine Balog presenterer den økumeniske pilgrimsveien i Tyskland, «Der ökumenische Pilgerweg».
1. desember: Pilegrimsdag i Oslo&Akershus med julemarked. Foredrag om pilegrimsvandring fra Oslo til Roma ved Øivind Østang.
8. desember: Pilegrimsfellesskapet inviterer sine medlemmer til filmkveld i en travel adventstid, kl. 19.00! 


(2015)
 
15. januar: Tema: Pilgrims Crossing Borders - vandring fra Trondheim til Jerusalem! Stein Thue forteller om årets store pilegrimsprosjektet.
19. mars: Foredrag ved Hans Andreas Fristad: Hellig-Olav – ett år etter feiringen av Olavs dåp, vet vi mer?
23. april: Foredrag ved Kari Leine Balog: Sunnivaleia - vandring over sjø og land på Vestlandet.
21. mai: Foredrag ved arkeolog (NIKU) Petter Molaug: St.Hallvard og Oslo - i middelalderen og i dag. Kvelden avsluttes med kort årsmøte for St.Hallvard.
31. mai: 31. mai: Pilegrimsdag i Oslo: 11.00 Pilegrimsgudstjeneste i Gamle Aker kirke. Kirkekaffe med grilling av «PIlegrimens urtepølse». Foredrag ved Roger Jensen, daglig leder Pilegrimssenter Oslo: Hvorfor ble det stopp i pilegrimsvandringene i Norge ved innføring av reformasjonen?

20.sept.: Pilegrimsdag i Oslo, m/ Øystein Morten: Sigurd Jorsalfare
29.okt.: Vi deler minner og fortellinger fra årets sesong
26.nov.: Pilgrims Crossing Borders - pilegrimsprest i Nidaros Einar Vegge forteller om vandringen i Det hellige land
2.des.: Pilegrimsdag m julemarked: Norsk julefeiring - fra middelalderen til i dag - Ørnulf Hodne

 
(2014)

6. februar: Caroline Serck-Hanssen (kunsthistoriker): Den moderne pilegrimsrenessansen i Russland og Norge – likheter og forskjeller.
6. mars: Kristin Øveraas og Milly Marot: En kanadisk pilegrims myke fotavtrykk. Vi deler også planer for pilegrimsåret 2014.
3. april: Kjell A. Skartseterhagen (pilegrimsprest/ sokneprest): Pilegrimsferd i Paulus fotspor i Makedonia – og hjem igjen.
11. mai: Pilegrimsdag i Oslo med pilegrimsgudstje- neste i Gamle Aker kirke, grilling i RPS Oslo, foredrag, årsmøte for St.Hallvard.
15. mai: Vi er med å feire StHallvards dag, Oslo bys dag, med egen stand på Oslo Ladegård.
4.  september: Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard har medlemstur til Hovedøya! Medlemmer og andre interesserte bes møte ved tigeren på Jernbanetorget, avmarsj kl. 18.30. Historisk foredrag, enkel bevertning. Tilbake ca 20.30.
12. oktober: Pilegrimsdag i Oslo: Pilegrimsgudstjeneste i Gamle Aker kirke kl. 11.00, påfølgende grilling av «Pilegrimens urtepølse» ved Akershus fylkeskommune og foredrag ved Karl Gervin: «En pilegrims møte med Norge anno 1315». Gratis deltakelse!
23. oktober kl. 18.30 (etter kveldsmesse kl. 18.00 i Gamle Aker kirke): Vi deler minner og fortellinger fra årets vandresesong, med særlig vekt på turen til Covarrubias (Spania) i pilegrimsfellesskapets regi.  Akersbakken 30.
6. november kl. 18.30 (etter kveldsmesse kl. 18.00 i Gamle Aker kirke): Foredrag ved Stein Øberg: «Margaretakirken i fordums drakt?». Akersbakken 30.
3. desember (merk flyttet fra 4. desember!): Pilegrimsdag med julemarked! Fra kl. 17.00 er julemarkedet åpent, kl. 18.00 synger medlemmer av Gamle Aker kirkekor julesalmer, kl 18.30 har Lars Verket, «Padlegrimen», foredrag om sin tur i kajakakk  fra Tønsberg med Trondheim som mål! Kl. 19.30 er det boklansering.

(Eldre programhistorikk er ikke lagt ut.)