Styret for St.Hallvard

Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard ble stiftet våren 2011. Interessen for pilegrim knytter oss sammen, ellers er vi forskjellige i mangt og mye. Vi inviterer deg til å bli med i et godt og utbytterikt fellesskap!

(Bildet viser styret i St.Hallvard 2016-17: Ingrid Liodden (vara), Kristin Øveraas (leder), Kim Sollie, Birgitte Lerheim (vara), Roger Jensen.)

Styret for Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard 2016-17

På årsmøtet 2016 ble Kristin Øveraas valgt til leder av foreningen for 2016-17. Øvrige medlemmer av styret er: Kim Sollie og Roger Jensen. Vara: Ingrid Liodden og Birgitte Lerheim.

Mail til St.Hallvard: pf.st.hallvard@hotmail.com

Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard har også en egen side på Facebook, trykk her!

Fra vedtektene:

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard vil arbeide for

  1. å bygge opp og styrke interesse for pilegrimssaken i Oslo-regionen
  2. økt vandring langs pilegrimsledene fra Oslo til Nidaros
  3. økt vandring langs pilegrimsledene i Oslo-regionen
  4. bedre merking og vedlikehold av pilegrimsledene
  5. et bedret overnattingstilbud
  6. samarbeid med personer, institusjoner, bedrifter og organisasjoner som vil bidra til pilegrimsarbeidet og til vandringer mot Nidaros og andre pilegrimsmål, spesielt med andre pilegrimsorganisasjoner
  7. vandringer som utvikler vennskap og forståelse over landegrensene og kontakt mellom ulike trossamfunn
  8. et nært samarbeid med pilegrimssatsningen i offentlig regi i Norge generelt og Pilegrimssenter Oslo spesielt

Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard er en regional pilegrimsforening og del av den nasjonale paraplyforeningen Pilegrimsfellesskapet St.Olav.