Årsrapporten for 2018 er klar!

Gjennom årsrapporten forteller RPS Oslo om aktiviteter og prosjekter som har preget foregående år. Nå har årsmøtet for RPS Oslo godkjent årsrapporten for 2018 – mye spennende å lese!

(Foto: Nåværende klima- og miljøminister Ola Elvesltuen, tidligere byråd i Oslo, ved RPS Oslo)

I årsrapporten kan du lese om hvordan senteret ivaretar arbeidet med de fire søylene i satsningen i sin region (kirke, kultur, miljø og næring). Du vil få kjennskap til prosjektet Panhera, et EU-støttet prosjekt som arbeider for å bedre kompentanse blant vertskap av pilegrimsherberger og hvor RPS Oslo er partner for Norge. Særlig spennende er det å se statistikken for antall utsendte pilegrimer fra Oslo, tall som kan fortelle om en økning på 28,5% fra foregående år! – Se også siste side i årsrapporten, hvor utsendte pilegrimer er brudt ned på nasjonalitet.

For å komme til årsrapportene fra RPS Oslo, trykk her.

Viktigste statistiske data finner du grafisk fremstilt, trykk her.