Del dine pilegrimsopplevelser og -minner!

En rekke kulturinstitusjoner i Norge står sammen om å samle minner. Det handler om opplevelser og erfaringer fra en lang rekke felt, s.k. etnologisk granskning, som skal gjøres tilgjengelig for ettertiden og for aktuell forståelse og forskning i dag. Nå er også pilegrim blitt et slikt «minne» som kan registreres!

Pilegrimsvandringer

Vi samler inn historier om pilegrimsvandringer og vil gjerne høre din fortelling!

Det er stadig flere som reiser langs pilegrimsruter i Norge, både kortere og lengre strekninger, i innlandet og langs kysten. Noen av de kjente rutene er Olavsveiene til Nidaros og Sunnivaleia til Selja. Til disse stedene knytter det seg mye historie og mange fortellinger. Tidligere hadde kanskje pilegrimen et håp om tilgivelse eller helbredelse. Men hva vil det si å reise på pilegrimsvandring i dag? Og hva slags betydning har gamle pilegrimsmål for dagens vandrere?

Innsamlingen er et samarbeid med Hannah Kristine Lunde og hennes forskningsprosjekt «Pilegrim over sjø og land». Du velger selv hvilke spørsmål du vil svare på, og hvor lange svar du vil skrive. Av hensyn til personvern bes du om å ikke navngi andre i svarene dine. Du velger selv om svarene dine skal publiseres på nettstedet eller om de bare skal være tilgjengelige for forskning.

For å komme til siden «Minner», hvor du kan dele din fortelling, trykk her.

For en presentasjon av Hannah Kristine Lunde, trykk her.