Det inviteres til «Landsomfattende pilegrimsfellesskap»!

Pilegrimsforeninger som er del av Pilegrimsfellesskapet St.Olav, inviterer med jevne mellomrom medlemmer av søsterforeninger til storsamling. Vår søsterforening for Ringerike–Hadeland–Toten inviterer nå til storsamling i september!

(Illustrasjonsfoto)

Samlingen finner sted fra fredag 1. til søndag 3. september. Oppstart er ved Jevnaker kirke, hovedbase for samlingen blir på Granavolden Gjæstgiveri. Det blir vandringer og samtaler. Påmeldingsfrist er 1. mai. For program og informasjon om påmelding, trykk her.