Det nye reviderte pilegrimspasset er nå underveis!

Jevnlig oppdaterer og reviderer det offentlige pilegrimsarbeidet «passet» som brukes på Olavs-veiene, alle de ledene som har Trondheim og Hellig-Olavs gravkirke, Nidarosdomen, som mål. Nå er årets revisjon på vei fra trykkeriet! Se endringer og les biskopens hilsen til pilegrimene!

Passets forside har nå fått anført pris – det har vært noe uklarhet om hva passet koster, nå skal det ikke lenger være noen tvil! Det er passet som forteller at du er pilegrim, en tradisjon som skriver seg fra middelalderen, og gir det de gunstige pilegrimsprisene du får på herbergene!

På passene fra og med 2018 er Kystpilegrimsleie tegnet inn!

I 2018 ble Herborg Finnset valgt til ny biskop over Nidaros. Biskop Herborg har skrevet en ny hilsen til pilegrimene på sin vandring til Nidaros!