ENDRET LED GJENNOM ULLENSAKER!

Det har i alle år siden leden ble gjenåpnet i 1997 vært utfordringer for pilegrimer langs leden gjennom Ullensaker. Gjennom våren 2015 har historielag, kirke, kommune, fylkeskommune og Pilegrimssenter Oslo arbeidet med alternativ led - nå er den klar!

Den støres utfordringen i Ullensaker kommune har vært strekningen fra Ullern til Bjørke samt over Vilbergmoen (bilbanen/den gamle flystripen). Leden har tidvis i området vært krevende, og i perioder med mye regn svært strevsom, samt at det har vært utfordringer med merkingen. Gjennom et bredt samarbeid og med god forankring har vi nå alternativ led klar. Ullensaker kommune ved kulturvernkonsulent Christine Haakstad har gjort en stor innsats gjennom hektiske uker for å få merkingen på plass!

For kart i høy oppløsning, trykk her.

For kart i lav oppløsning, trykk her