Historia Sancti Olavi – konsert i Oslo!

Som del av Oslo kulturnatt 2016 er det konsert i Oslo domkirke fredag 16. september. Konserten starter kl 19.00, det er Gregoriansk sang fra olavsmusikken, med Consortium Vocale Oslo og Graces & Voices. Konserten skjer i anledning slipp av platen «Historia Sancti Olavi»!

Historia Sancti Olavi består av mer enn 30 sanger som i over 300 år ble sunget i Norge under festdagen for Olav den hellige 29. juli. En så omfattende presentasjon av dette rike materialet er aldri tidligere spilt inn. Historia Sancti Olavi er enestående som et monumentalt kunstmusikkverk fra norsk middelalder, og utgivelsen blir et viktig bidrag til vår forståelse av denne epoken i norsk kulturhistorie. I Historia Sancti Olavi samarbeider Consortium Vocale Oslo med ensemblet Graces & Voices. Prosjektet er en del av Lifelong Learning/Leonardo da Vinci, et EU-prosjekt som studerer nasjonale videreføringer av den gregorianske kirkemusikken.

Historia Sancti Olavi
Lawo Classics LWC 1106 (2 × SACD)
Utøvere
Consortium Vocale Oslo, Graces & Voices
Kunstnerisk ledelse og medansvarlig for musikkutvalg
Alexander M. Schweitzer (AISCGre)
Vitenskapelig partner og ansvarlig for musikkutvalg
Prof. Roman Hankeln (NTNU)
Produsent
Jørn Pedersen
Tekniker
Arne Akselberg