Høringssvar fra RPS Oslo!

Et utvalg nedsatt av Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR), den enhet Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) er del av, har på departementets forespørsel laget utkast til langtidsplan for pilegrimssatsingen i Norge. Nå foreligger høringssvar fra Regionalt pilegrimssenter Oslo!

(Utklipp fra forsiden av utkastet til langtidsplan.)

En rekke instanser er invitert til å avgi høringssvar til utkast til langtidsplan 2019-2037, deriblant Regionalt pilegrimssenter Oslo (RPS Oslo). Høringssvar fra RPS Oslo ble vedtatt på årsmøte for senteret i april 2019.

Du kan lese høringssvar fra RPS Oslo, trykk her.