Lær om pilegrimsvandring i Palestina og Israel!

Vil dere lære mer om pilegrimsvandringer i Palestina og Israel? Kom til Grefsen menighetshus, Glads vei 47, 28. mars kl 17.45!

Sabeels venner i Norge har eksistert som nettverk siden 2001 og som organisasjon siden 2016. Sabeel er arabisk for «vannkilde» og «vei», og er et økumenisk ressurssenter for palestinske kristne, startet av den anglikanske presten Naim Ateek.

Som del av vårt årsmøte som finner sted 28. mars vil vi ha en samtale om pilgrimsvandringer Nasaret—Nablkus—Jeriko—Betlehem, med innledning av Tor Øystein Vaaland, sogneprest i Asker og forfatter av På stengte stier. Vi ønsker dere hjertelig velkomne til denne innledningen!

For dem som har lyst til å lære med om Sabeels arbeid starter årsmøtet samme sted kl 19.00, og vi starter med middag kl 17.00. De som har lyst til å lære om Sabeel ved å snakke med folk under middagen er også hjertelig velkomne til denne!
Vi tar gjerne imot indikasjon på deltakelse – særlig dersom dere vil ha middag – til hans.morten.haugen@vid.no

Med vennlig hilsen
Hans Morten Haugen
Leder av Sabeels venner i Norge