Langtidsplan - utkast til høringssvar fra RPS Oslo

Utkast til langtidsplan for pilegrimssatsingen i Norge foreligger, utarbeidet av utvalg nedsatt av Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Nå foreligger også utkast til høringssvar fra Regionalt pilegrimssenter Oslo!

(Utklipp fra forsiden av utkastet til langtidsplan.)

En rekke instanser er invitert til å avgi høringssvar til utkast til langtidsplan 2019-2037, deriblant Regionalt pilegrimssenter Oslo (RPS Oslo). AU for pilegrimssenteret har utarbeidet forslag til høringssvar fra pilegrimssenteret, utkastet vil legges frem for årsmøtet for pilegrimssenteret til behandling i april 2019.

Du kan lese utkast til høringssvar fra RPS Oslo, trykk her.

(Du kan lese utkastet til langtidsplan, trykk her.)