Merkeprosjektet 2017 realiseres!

I jubileumsåret 2017 har Kulturdepartementet gitt mer enn 2 mill. kr. til merking av leden og til oppsett av benker. Prosjektet har krevd mer tid i en tidlig fase enn først tenkt – men nå realiseres det!

(Christina Haakstad, Ullensaker kommune, i aksjon – merker leden gjennom Jessheim sentrum. Alle foto: Ola Rønne.)

Gjennom våren har vi fra RPS Oslo i samarbeid med FK Akershus og Pilgrimsfellesskapet StHallvard kartlagt merkingen i regionen. Etter større anbudsrunder for innkjøp av merkemateriell, kom endelig materiellet til senteret

Nye Jessheim kirke ønsker å være pilegrimskirke, og har fått nytt bord ved benkene utenfor kirken hvor pilegrimene kan ha rast og bruke toalett i kirken.

Nytt merkemateriell – med foreløpig navn "stående henger"!