Merking i Sørum kommune

Sola varmer og snøen smelter, det er vårfornemmelser i lufta! FK Akershus og RPS Oslo møter Sørum kommune for merking med nytt materiell!

Bilde over: På grensen mellom Skedsmo og Sørum kommune monteres en «stående henger». På bildet: Roger Jensen, Eli Eggum og Bodil Andersen Westby fra Sørum kommune med Gunnar Ulvestad fra Blaker og Sørum historielag i midten, og Ola Rønne.

Det store merkeprosjektet 2018 ble noe forsinket som følge av sene leveranser. Det siste skal nå på plass før sesongen starter i månedsskriftet mai-juni. Nå besøker FK Akershus og RPS Oslo kommuner langs leden for å være med å merke med nytt og flott materiell kjøpt inn av Nasjonalt pilegrimssenter med midler særskilt bevilget av Kulturdepartementet.

Bilde under: Stien langs åkerkanten opp mot Frogner kirke markeres med et tydelig skilt.