Norsk pilegrimsbok utgis i Tyskland!

Den norske pilegrimsboken «Pilegrim. Lengsel, vandring, tenkning – før og nå» vil snart trykkes i 3. opplag i Norge. – Og nå kommer også boken på tysk med tittelen «Weit offene Augen. Pilgern gestern und heute»!

(Forside av boken som utgis i Tyskland av Vandenhoeck&Ruprecht)

Daglig leder av Pilegrimssenter Oslo, Roger Jensen, er forfatteren av boken, som du kan leser mer om ved å trykke her. Han har vært mye i Tyskland og holdt foredrag i ulike sammenhenger om emnet, og møtes med stor interesse. Når tyske pilegrimsinteresserte fasineres av norske perspektiv og av en norsk bok på feltet, handler det om hva som gjerne karakteriseres som «skandinavisk skapelsesteologi». En tilnærming til pilegrimsfenomenet som tar utgangspunkt i pilegrimens konkrete erfaringer og opplevelser, og med det som utgangspunkt undersøker ulike faglige tilnærminger for å forstå pilegrim både historisk og aktuelt – og ikke minst diskuterer spørsmålet etter mening og Gud i lys av dette «nedenfra»-perspektiv. – På tysk har boken fått tittelen «Vidåpne øyne» (Weit offene Augen), en tittel som spiller på konklusjonen i boken.

Boken presenteres slik for det tyske publikum:

«Was kennzeichnet die heutige Pilger-Renaissance? Welche theologische Bedeutung und Herausforderung bringt das Pilgern der Gegenwart mit sich? Roger Jensen verknüpft persönliche Erfahrungsberichte von Pilgern mit neuen Perspektiven der Sozial- und Geschichtswissenschaften und der Theologie. Er schafft damit eine breite Grundlage, um das Pilgern der Gegenwart zu verstehen. Jensen analysiert Martin Luthers Kritik am Pilgern und erkennt eine bisher unbeachtete Komplexität in Luther. Trägt Luthers Denkweise möglicherweise zu einer ökumenischen Theologie des Pilgerns bei? Bezugnehmend auf die Luther-Rezeption der skandinavischen Tradition der Schöpfungstheologie macht der Autor die heutigen Pilgererfahrungen zum Ausgangspunkt für einen lutherischen Beitrag zur ökumenischen Theologie des Pilgerns.» 

For flyer for boken, informasjon og bestilling, trykk her.