Ny artikkel: Santiago de Compostela sett fra Norge

I en helt ny artikkel i Kirke og kultur, diskuterer senterleder og pilegrimsprest Roger Jensen den rolle og betydning Santiago de Compostela, både historisk og samtidsaktuelt, har spilt og spiller sett fra Norge!

(Omslag til Kirke og kultur 3/16)

Sammendrag av artikkelen:

Santiago de Compostela som helligsted og pilegrimsmål har gjennom 1000 år spilt en viktig religiøs og politisk rolle, også i Norge. Som bakgrunn for å forstå Santiagos aktuelle rolle i dag, gir forfatteren innledningsvis historiske eksempler på hvordan komplekse skiftende teologiske og politiske interesser i interaksjonsflatene mellom åndelig og verdslig makt har bestemt synet på pilegrim i alminnelighet og Santiagos rolle i særdeleshet. På dette grunnlag diskuteres den aller seneste rehabiliteringen av Santiago i det norske pilegrimsarbeidet. Det argumenteres for at denne rehabiliteringen og Santiagos påfølgende rolle som ideal for Nidaros, har vært mulig som følge av sekularisering og en redefinering av «pilegrim».

Santiago de Compostelas rolle for nordmenn i middelalder • Motiv og beveggrunner for å vandre • Kritikken av pilegrim med reformasjonen • Når pilegrim blir kamparena på katolsk og protestantisk side • Fromhetspraksiser videreføres i det skjulte • St.Olav og Sta.Birgitta i Skandinavia, St.Jakob i Spania – del av nasjonsbyggingen • «På livets vei» og hellig-år i Trondheim • Den norske regjerings interesse i pilegrimsfeltet – religionsforståelse • Pilegrimenes tiltagende rolle, eierskap og definisjonsmakt

Kirke og kultur er tilgjengelig på alle større Narvesen-kiosker og de fleste bibliotek. Artikkelen kan kjøpes ved å trykke her.