Nytt rekordår for RPS Oslo!

Året 2016 har vist seg å være enda et rekordår for pilegrimsaktiviteter ved Regionalt pilegrimssenter (RPS) Oslo. De endelige tallene foreligger ikke før på nyåret, men tallene for utsendte langvandrere fra Oslo viser en økning på 35%!

(Grafikken viser antall utsendte langvandrere fra pilegrimssenteret siden senterets oppstart i 2010.)

Hver høst er alltid spennende ved pilegrimssenteret i Oslo, da gjøres den første status for sesongen opp. «– At vi hadde god økning, ja det var noe vi visste, men at den skulle være så kraftig var noe vi ikke våget å håpe på!», sier daglig leder Roger Jensen. Ennå foreligger ikke full oversikt over hele landet, hvor Gudbrandsdalsleden som vår egen «camino» står i en særstilling, men det meldes om god vekst fra alle kanter. Så snart øvrige tall foreligger vil de offentliggjøres, følg med!