Panhera – nyhetsbrev!

Det EU-finansierte prosjektet Panhera, som arbeider for å fremme forståelse for hvordan å ta imot pilegrimer og drive pilegrimsherberger på landsbygda, har hatt møte i Isparta i Tyrkia. Der presenterte Norge de første funn fra undersøkelsen som har kartlagt kunnskap og kompetanse hos pilegrimsvertskap!

(Bilde: Representanter fra de ulike deltakerlandene, Bulgaria, Spania, Italia Romania, Tyrkia og Norge. Med på bildet (nr. 2 fra høyre) «governor of Isparta».)

Avgjørende for å utvikle et kurs for pilegrimsvertskap som svarer på det reelle behovet verskapet har, er å opparbeide status for dagens situasjon. Dette arbeidet er Norges særlige bidrag inn i arbeidet, et arbeid som har vært ledet av førsteamanuensis Birgitte Lerheim ved Universitetet i Oslo. Arbeidet med statusopparbeidelse vil pågå frem til sommeren, svar og data er hentet inn fra alle de deltakende landene og bearbeides nå. På dette grunnlag skal det utvikles nettbasert kurs, dette arbeidet skal ledes fra Uniersitetet i Crajova (Romania).

Særlig spennende for norsk vertskap er muligheten til å bli med på undervisning og opplæring i godt vertskap i andre deltakerland. Dette vil mindre være «skoleundervisning» og mer være praktisk «hands-on» møter med god praksis. Fra Norge skal det velges ut 9 personer som skal få 1 ukes opphold i enten Spania, Bulgaria eller her hjemme i Norge (2 dager til reise, 5 dager til undervisning og opplæring). Fra Norge planlegger vi å ha valgt ut de første deltakerne allerede i løpet av sommeren. – Er du pilegrimsvertskap og ønsker å delta kan du også fremme ditt kandidatur gjennom å skrive til Pilegrimssenter Oslo (trykk her).

(Bilde: Birgitte fremlegger foreløpige funn fra undersøkelsen.)

(Bilde: Ibrahim er Route Manager for St.Paul-Trail (for mer informasjon, trykk her), her i Egirdir forteller han om utfordringer og muligheter i arbeidet)