Pilegrim og trosopplæring i Den norske kirke!

Pilegrimsenter Oslo har siden 2016 samarbeidet med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, om å tilby kurset «Kristendommens historie i trosopplæringen». Nå i september var første samling for semesteret og tema var pilegrim!

(På bildet er en del av studentene som er med på kurset, fremme ved Pilegrimssenter Oslo.)

En glad gjeng trosopplærere fra Nidaros, Bjørgvin og Oslo bispedømmer, var møtt opp i ruinene av Hallvardskatedralen for å lære om pilegrim. Både å lære om hva pilegrim var for middelaldermennesket, hva pilegrim betød og hva pilegrim muliggjorde, og så selv å få være pilegrim på en dagsaktuell måte på vandring mot Gamle Aker kirke. Fremme ved kirken var det en liturgisk avslutning i kirken før det var samling på pilegrimssenteret med samtaler om dagens pilegrimsfenomen. Kurset fortsetter senere i høst, bl.a. med en egen studietur til Wittenberg. 

Du kan lese mere om kurset ved å trykke her.