Pilegrim på Amaliedagene

Amaliedagene har fokus på psykisk helse, og søker med utgangspunkt i brukeres erfaringer og premisser å finne nye veier for å bedre menneskers psykiske helse. I år er pilegrim med som tema på Amalidagene!

Amaliedagene ble første gang arrangert i 1999 og har gradvis vokst seg større. Amaliedagene fletter sammen sosiale, kulturelle, faglige og politiske aspekter for å framskynde en bedre forståelse av psykisk helse enn vi har idag. Dette årlige arrangementet er en møteplass der fagfolk og brukere møtes som mennesker, noe som gir grobunn for et inspirerende og nytenkende miljø. 
 
Amaliedagene har utviklet seg fra en brukerfestival til en brukerstyrt konferanse med fagdag, debatt, filmdag, workshop og festivaldag. I tillegg til å sette et kritisk søkelys på dagens praksis av psykisk helsearbeid forsøker Amaliedags-komiteen å gi håp ved å løfte frem alternative veier til bedre psykisk helse som respekterer brukeres/overlevevendes premisser.

På årets Amaliedager er Roger Jensen, daglig leder av RPS Oslo og pilegrimsprest i Oslo bispedømme, invitert til å holde forerag: «Helsegevinster ved pilgrimsvandring».

For å laste ned programmet for dagene, trykk her.