Pilegrim på tyske kirkedager!

Hvert andre år arrangeres tyske kirkedager, Evangelische Kirchentage. I år ble disse arrangert i Berlin og Wittenberg. Pilegrimssenter Oslo var tilstede og presenterte pilegrimsleden i Norge!

(Foto: picture-alliance/dpa/M.Gambarim)

Kirkedagene er et stort arrangement, nærmere 200 000 mennesker besøkte kirkedagene som i år ble arrangert i det store messeområdet MesseBerlin (samme sted som GrüneWoche årlig arrangeres) i Berlin. Det arrangeres workshops, seminar, foredrag og en mengde ulike aktiviteter. Alle de store hallene på messeområdet fylles med liv og aktivitet. Byen fargelegges av skjerf farget i oransje, hver kirkedag har sin farge og sitt motto. Til de virkelig store arrangementene under kirkedagene er MesseBerlin for lite, da fylles de store uteområdene i Berlin, som Brandenburger Tor, bildet over, Reichstag og Gendarmenmarkt, på alle tre steder ble det arrangert gudstjenester som markerte åpningen av kirkedagene.

(Foto: Bundesregierung/Denzel. Kansler Merkel og tidligere president Obama på kirkedagene, i samtale med biskop Bedford-Strohm og kirkedagspresident Christina Aus der Au, ved Brandenburger Tor). 

Pilegrim på kirkedagene

Daglig leder RPS Oslo var invitert som foredragsholder og deltaker på podiumsdiskusjon, tittel på sesjonen var «Natürlich Gott», med undertittel: «Kann man in der Natur Glauben lernen?», og tittelen på foredraget var: «Natur-Theologie – eine Selbstverständlichkeit in Scandinavien». Det handlet naturens rolle for Gudstro, og pilegrim som sted for åndelig søken. Mellom 900 og 1000 mennesker kom og hørte foredraget og var med i diskusjonen – en sjelden opplevelse sett med norske øyne!

(Fra foredraget «Natur-Theologie – eine Selbstverständlichkeit in Scandinavien»)

(Når 900-1000 samles til foredrag…)

(Norges stand på pilegrim under kirkedagene. Standen var meget godt besøkt, alle brosjyrer ble delt ut!)

Til Wittenberg på avslutningsgudstjeneste

Kirkedagene 2017 ble avsluttet med at det ble feiret utendørs gudstjeneste i Wittenberg, valget av Wittenberg var begrunnet med 500-års markeringen av reformasjonen som nettopp her hadde sin begynnelse med de 95 tesene som ble slått opp på kirkedøren mot avlatshandelen. Omlag 120 000 (!) mennesker samlet seg på fest-plassen utenfor byen til felles gudstjeneste. Når gudstjenesten var ferdig satte DeutscheBahn opp tog som hvert 15. minutt gikk i skytteltrafikk mellom Wittenberg og større tyske byer. – Et på alle måter meget imponerende arrangement!

(Panoramebilde som gir et lite inntrykk fra avslutningsgudstjenesten i 30 varmegrader. Til venstre en delegasjon fra Hamar bispedømme med biskop Solveig Fiske.)