Pilegrimsdagen i bilder

Pilegrimsdag i Oslo&Akershus har gjennom flere år vært regionens største pilegrimsarrangement. Våren 2018 valgte vi å utvide arrangementet ytterligere – og det ble en stor suksess!

(Alle foto: Kim og Andreas)

Kim er igang med vaffel-steking!

Dagen startet med pilegrimsgudstjeneste i Gamle Aker kirke, dagens predikant var Hans-Erik Lindström fra Sverige. Etter gudstjenesten var det stor kirkekaffe med mange aktiviteter! Vi lar bildene tale for seg!

Ingen pilegrimsdag uten «Pilegrimens urtepølse» – produsert av Nannestad Videregående skole (kokkelinje) – støttet av FK Akershus/Ola Rønne.

Kristin, leder av Pf.St.Hallvard forteller om foreningen!

Boklansering av Victoria Bøs nye pilegrimsbok – som ble tatt godt imot på pilegrimsdagen!

Bo fra styret Pf.St.Hallvard, introduserer Kine fra OnFeet – som tilbød gratis scanning av føttene under vandring, et nytt og spennende tilbud!

Kine viser avleste data på datamaskin, fra tråkkematten til Rune. 

Ulike stands inne i menighetssalen, Pf.St.Hallvard, sokneprest Tor-Even, som også er birøkter, solgte «Sokneprestens pilegrimshonning» (etiketten utviklet av Hanne Huseby, FK Akershus/ Ola Rønne), Pf.St.Jakob fortalte om vandringer i Spania, samme gjorde det spanske turistkontoret.

Mange fikk gode råd og kjøpte guidebøker, litteratur og pilegrimsmerker. – Her gir Kristin gode råd!

Utlodning med flotte premier – alle fikk gratis lodd, premiene stod Pilegrimssenter Oslo og det spanske turistkontoret for!

Dagen avsluttes med «dagens foredrag» i Gamle Aker kirke, ved Hans-Erik Lindström.