Pilegrimssesongen er igang på Arteid Vestre!

Arteid Vestre er blant de herberger som har vært med i pilegrimsarbeidet siden dag én – for Dagfinn og Marianne går det om gjestfrihet og verdier!

Foto: Marianne og Dagfinn foran pilegrimsstabburet på Arteid Vestre.

Stabburet på Arteid Vestre er velkjent for alle pilegrimer som vandrer østleden ut av Oslo. For de sprekeste er det første herberge etter at de forlater Oslo, for andre er det gjerne det andre de besøker. For Dagfinn går det om verdier – at barna skal få oppleve fremmede språk og kulturer, og lære å møte og ivareta alle pilegrimene som kommer vandrende. Datter Marianne er den som i praksis har mest ansvar for oppfølging av pilegrimene, og oppfølgingen er god. Her har pilegrimene mulighet til å få et enkelt måltid, det er selvhushold på pilegrimsherberget – de har ikke tall på hvor mange pilegrimer de har hjulpet i møte med større eller mindre utfordringer.

 
Det er gjesteboka som er grunnlag for tallene Dagfinn leverer til pilegrimssenteret, som viser antall gjester. I år var de første her 1. mai, østerikere og tyskere.

For Dagfinn handler ikke pilegrim om å tjene penger. – Men det er gode lommepenger gjennom sommeren, repliserer Marianne. Å overnatte på stabburet koster kr 150 kr, mat og drikke kommer i tillegg. Ifjor laget han i stand et spieserom i første etasje i stabburet, planen for neste år er nye toalett- og vaskefasiliteter. Akershus Fylkeskommunes støtteordning, at man kan søke støtte til ulike tiltak for pilegrimer, kommer her godt med. Han ønsker også å lage en uteplass med tak, slik at pilegrimene kan sitte ute og spise også om regnet kommer.

Å vise gjestfrihet mot fremmede og å lære fremmede språk og kulturer å kjenne – for familien på Arteid Vestre handler pilegrim om verdier!