Revidert pilegrimsbok straks i trykken!

Daglig leder Roger Jensens bok «Pilegrim. Lengsel, vandring, tenkning – før og nå» har en tid vært utsolgt. Første opplag kom i 2014, neste i 2015. Nå er en gjennomrevidert utgave straks klar for trykking!

(Foto: Den norske (2014/15) og den tyske (2018) utgaven av boken.)

Den norske boken har fått meget god mottakelse og er på flere pensumlister, også den tyske utgaven har kommet på pensumlister (bl.a. Universität Leipzig) og forfatteren brukes mye som foreleser om pilegrim både i inn- og utland (for en bredere presentasjon av boken, trykk her). – Roger forteller at han om noen uker skal forelese ved ved Universität Bonn i Tyskland. Gjennom vinteren har han gjennomrevidert den norske utgaven av boken. Ny aktuell empirisk kunnskap om pilegrimsfenomenet, fra norske og internasjonale forskere presenteres. I tillegg til pilegrimsvandring (langvandring) og valfart (kortere organisert vandring), gis også oppmerksomhet til «katedralpilegrimen». Flere historiske fortellinger er kommet med, bla. «pilegrimen fra Piacenza» og hans reise i 570 og den sveitsiske dominikanermunken Felix Fabri som besøkte det hellige land i 1483. Ellers har diskusjoner og samtaler med fagfeller i inn- og utland medført presiseringer og justeringer gjennom teksten. Boken inneholder også mye nytt bildemateriale.

Boken vil foreligge for salg sommeren 2019.

Den tyske utgaven av boken ble valgt til månedens bok i Tyskland i Theologische Literaturzeitung i november 2018, for å lese mer trykk her

Fra forordet til revidert utgave:

«At boken, som første gang kom i 2014 med nytt opplag i 2015, og oversatt til tysk i 2018, skulle få så stor oppmerksomhet, hadde jeg ikke trodd. Ikke bare er pilegrim et voksende fenomen i samtiden, behovet for å forstå fenomenet er tilsvarende voksende. Nettopp derfor er en bok som søker å forstå fenomenet både historisk og samtidsaktuelt aldri avsluttet. Lesninger av og diskusjoner i forlengelse av boken, gjør så behovet for presiseringer og tydeliggjøringer alltid er der. Samtidig gjøres det stadig ny forskning og nye perspektiver bringes på banen. Da forlaget åpnet for en revidert utgave av boken på norsk, var det derfor med glede jeg kunne gå inn i boken på nytt. Resultatet som nå foreligger er derfor ikke bare en bearbeidet men også en utvidet utgave. Nye empiriske data er hentet inn, ny kunnskap og nye perspektiv fra samfunnsvitenskap, historie og teologi presenteres og diskuteres.»