Routes4U besøker Pilegrimssenter Oslo!

Routes4U er en felles satsning mellom Europarådet og EU, et prosjekt som skal gå over 30 måneder og har som mål å «enhance(s) regional development through the Cultural Routes of the Council of Europe in the Adriatic-Ionian, the Alpine, the Baltic Sea and the Danube Region». I september besøkte de RPS Oslo!

(Foto: Roger forteller om pilegrimarbeidet ved senteret og samvirket med kommuner, fylkeskommuner og frivillighet.)

Kulturarvens betydning for lokalbefolkning og hvordan denne arven skaper tilhørighet til og fremmer utvikling av egen region, er sentrale temata for Routes4U. Prosjektet som går over 3 år har en økonomisk ramme på omlag 10 mill. NKR, fra norsk side er Kulturrådet sentral aktør. Du kan lese mer om Routes4U ved å trykke her.

Den 6. og 7. september var prosjektet invitert til informasjon, sosial samling og en smak på pilegrimspølser ved Pilegrimssenter Oslo. Randi Eresvåg fra Kulturrådet meldte «takk igjen for flott opplegg torsdag og fredag! Gjestene våre var veldig fornøyd!» 

Foto: Pilegrimspølser og fiskekaker – grillmester Ola Rønne fra FK Akershus.