Season of Creation

I perioden 1. september til 4. oktober markeres «Season of Creation» som felles økumenisk initiativ over 6 kontinenter. Pilegrimsmessene i Gamle Aker kirke er del av initiativet!

Pilegrimsmesse i Gamle Aker kirke feires hver måned gjennom høsten (for oversikt, se menyen Aktiviteter), første samling er tordag 1. september kl. 18.30. De økologiske utfordringer vår jord står overfor, samler kristne fra alle konfesjoner til bønn og gudstjenste for vår verden i denne perioden. Protestanter, katolikker, ortodokse, på 6 kontinenter, har gått sammen om dette initiativet. 

For mer informasjon, trykk her.