Servicebuer på Gudbrandsdalsleden – konkurranse!

Nasjonalt pilegrimssenter utlyser med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB en studentkonkurranse innenfor arkitektur og design – målet er å skape innovative og miljøvennlige serrvicebuer!

(Foto: © Roger Jensen)

I tidsrommet jan.2019 - sept.2020 skal det utvikles og settes ut seks miljøvennlige og innovative servicebuer langs pilegrimsleden. – Én skal settes ut i Oslo-regionen. Buene skal gi tilgang på toalett, rent vann, wifi og lading av telefon. Servicebuene skal plasseres i øde områder hvor det ikke er annen tilgang til fasiliteter. Det trengs derfor nytenkende og bærekraftige løsninger for funksjonalitet, teknologi og design.

For å få frem engasjement og skaperglede, er studenter innen arkitektur og design invitert til å komme med forslag på nytenkende løsninger. Servicebuene skal bidra til å skåne naturen og omgivelsene for unødvendig slitasje og forsøpling, samtidig som de vandrende får tilgang til sanitæranlegg og rent vann. I tillegg er det ønskelig at designet skal reflektere pilegrimstradisjon, men gjerne i møte med nåtid.

Frist for påmelding er 04.04.19, mens selve innleveringen av bidraget har lengre frist og er satt til 07.06.19.

For å lese pressemelding, trykk her!