St.Hallvards dag og Pilegrimsdager i Lier 2018

Det er en glede å invitere til årets arrangementer i anledning St.Hallvards dag og Pilegrimsdager i Lier. 15.mai markeres hvert år på gården Huseby i Lier der Hallvard kom fra.

Pilegrimsdagene starter søndag 13.mai og varer til over pinse. Vi gleder oss til utstillinger i Gullaug og Frogner kirker, og pilegrimsvandringer lokalt i Lier. – Vi ser fram til å møte maidager i Lierdalen til fots.

Velkommen til fellesskap og opplevelser! For program, trykk her.

Arrangør er Frogner menighet med støtte fra Lier kommune og Tunsberg bispedømme.
Ellen Martha Blaasvær, prost i Lier, Røyken og Hurum.