Leonardo starter i Oslo på vei til Roma

En viktig del av pilegrimsbevegelsen er ønsket om å se og oppleve sine historiske og kulturelle røtter. Historiske vandreveier får nytt fokus og ny interesse. På søndag 6. mai begynte Leonardo sin ferd fra Oslo til Roma!

Leonardo fra Toscana er en erfaren pilegrim. – Og han er blant de som bruker sykkel. Tidligere har han syklet Via Francigena fra Cantebury i England til Roma, han har syklet gjennom Frankerike og til Santiago de Compostela flere ganger, og nå venter en ny utfordring: Han ønsker å sykle Via Romea Germanica. Reisen går fra Oslo til Stade (i Tyskland, vest for Hamburg), det sted hvor abbed Albertus i 1232 begynte sin vandring til Roma fra sitt benediktinerklosteret for å legge frem sin sak for paven i et ønske om klosterreformer. Fra Stade går ferden via Augsburg til Trento og frem til Roma. 

Leonardo er en svært så erfaren pilegrim på sykkel, han planlegger omlag 2 uker på sin ferd gjennom Europa. Turen Oslo–Trondheim har han ennå ikke tilbakelagt, man han lover å komme tilbake og fortsette mot nord!