Vandring i Vestfold – se bilder!

Den 26.-27. mai arrangerte Pilegrimssenter Oslo og Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard pilegrimsvandring fra Tønsberg til Løvøya! Vandringen ble en flott opplevelse for alle som var med!

Her følger en liten bildereportasje fra vandringen, fotografene er Kim og Roger. Foruten Kim og Roger ledet Kristin vandringen. Morten fra Pf.Sta.Gjertrud hadde bagasjetransport. Stor takk til FK Vestfold ved Cathrine Engebretsen for støtte til arrangementet. Totalt var 45 personer med på vandringen over to dager i strålende sommervær!

Eivind Luthen forteller om Klåstadskipet.

Kapellan Ingulf Bø Vatnar velsigner og sender pilegrimene ut på sin vandring, fra Tønsberg domkirke.

Ved Kjelleolla eller Mariakilden. Kjelleolla er Tønsbergs eneste naturlige vannkilde. Roger forteller om kildenes rolle og betydning fra førkristen til kristen tid. I "Codex Tunsbergensis" - byloven fra 1276 - er den omtalt som "Frodekelda".

Kim, Roger og Kristin, helt til venstre også Brit fra styret i Pf.St.Hallvard.

Ikke noe sted i Norge går pilegrimsleden langs kysten som i Vestfold!

Fremme ved Borre kirke!

Hjemme hos sokneprest Carl-Ove Fæster, på prestegården – vi tas imot med varme pølser, kald drikke og frukt!

Fre besøk på Midgard historisk senter (vikingsenteret).

Fra døpefonten i Borre kirke.

Gruppebilde etter pilegrimsgudstjenesten!

Fremme ved Løvøya!

Ola Jan Aasen, leder av Løvøykapellets venner, forteller kapellets historie.

«Må din vei komme det i møte…!» Pilegrimsvandringen ble avsluttet ved Løvøykapellet, etter Løvøykapellets venner hadde servert oss fiskesuppe og gitt oss et historisk foredrag om kapellet.