Daglig leder

Regionalt pilegrimssenter Oslo (RPS Oslo) har én heltidsansatt, daglig leder Roger Jensen. Gjennom sommersesongen er flere frivillige og sommervikarer engasjert ved senteret.

(Foto: Daglig leder Roger Jensen.)

Roger Jensen har vært ansatt ved RPS Oslo helt siden etableringen i 2010, først i midlertidig så i fast stilling. Han kom da fra stilling som postdoktor/forsker ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han er utdannet teolog med graden dr.theol. Roger har bred erfaring fra forskning, veiledning, undervisning og ikke minst som prosjektleder. Han har arbeidet som studierektor ved IKO–Kirkelig pedagogisk senter, han har videre arbeidet som sivil prest i Den norske kirke og som feltprest. I 2017 ble Roger Jensen tilkjent professor-kompetanse i KRLE.

Ved siden av å være daglig leder ved RPS Oslo, er Roger Jensen også pilegrimsprest i Oslo bispedømme (trykk her for mer informasjon). Han er også ansvarlig redaktør av magasinet for det offentlige og frivillige pilegrimsarbeid, magasinet Pilegrim i dag. Som pilgrim har han vandret mye i Norge, men også i Tyskland, Spania, Portugal, Italia og på Island. Hvert år leder han ulike pilegrimsvandringer i Norge. Han har også skrevet det som i Norge dag er fagboken om pilegrim, boken er også oversatt til tysk (trykk her for mer informasjon), og holder årlig en rekke foredrag om pilegrim for menigheter, foreninger og i akademia.

For en enkel CV, trykk her.
For oversikt over publikasjoner, trykk her.
For portrettbilde, trykk her.