For presse & Årsrapporter

Pilegrimssenter Oslo ble åpne offisielt åpnet mai 2011. Her finner du kort historisk informasjon om den offentlige pilegrimssatsningen i Norge og tilblivelsen av pilegrimssenteret. Du finner også årsrapporter du kan laste ned.

Sommeren 1997 ble pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim høytidelig åpnet med lokal- og stortingspolitikere til stede, da var ledene opparbeidet, merket og tegnet inn i kartverkene. I perioden 2007-2010 opprettet Miljøverndepartementet Pilotprosjekt Pilegrimsleden som har hatt ansvar for videreutvikling av leden, særlig fokus på infrastruktur: merking og rydding. Utredningen for Kirke- og kulturdepartementet «På livets vei. Pilegrimsmotivet – et nasjonalt utviklingsprosjekt» (se www.regjeringen.no) av Per Uddu, overlevert ministeren febr. 2009, har vært med å legge viktige premisser for det videre arbeidet. Her er siktemålet at Nidaros i 2030, 1000-års markeringen av slaget på Stiklestad og Olav den helliges («Norges evige konge») død, skal være det viktigste pilegrimsmål i Europa. – Likesom antallet pilegrimsvandrere i Nord-Spania i løpet av kun noen tiår i andre halvdel av det 20. århundre ble bygget opp fra å være noen få hundretalls personer til i dag å være flere hundre tusen, tegnes her en tilsvarende visjon for Norge.

Allerede 2010 ble det fra departementet (FAD, over kirke) bevilget midler til opprettelsen av regionale pilegrimssenter, ett senter i Oslo, 4 mellom Oslo og Trondheim. I Trondheim ligger fra tidligere Nidaros Pilegrimsgård. Regionalt Pilegrimssenter Oslo (RPS Oslo) har vært bemannet fra sommeren 2010, hadde sin offisielle åpning i mai 2011 med ministrene Erik Solheim (Miljøverndep.) og Rigmor Aasrud (FAD) tilstede, jfr. bildet over hvor også styrelder for RPS Oslo domprost Olav Dag Hauge og daglig leder Roger Jensen er tilstede. Senteret har vært midlertidig lokalisert i Oslo Hospital, så Oslo Domkirke og nå endelig ved Gamle Aker kirke. Daglig leder er Roger Jensen (dr.theol.). I en periode med midlertidig drift ble i 2013 Nasjonalt Pilegrimssenter (NPS) åpnet i Trondheim. NPS ledes av Hans Morten Løvrød. 

Her kan du laste ned årsrapporter for RPS Oslo:

Årsrapport for 2010
Årsrapport for 2011
Årsrapport for 2012
Årsrapport for 2013
Årsrapport for 2014
Årsrapport for 2015
Årsrapport for 2016
Årsrapport for 2017
Årsrapport for 2018