Om Pilegrimssenter Oslo

Vår hovedoppgave er å formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av veien og vandringen i vår region. Vi er et aktivt senter med mange frivillige medhjelpere. Ta kontakt!

Våren 2013 åpnet Pilegrimssenter Oslo i permanente lokaler i Akersbakken 30. Dette er en plassering som både ligger på selve pilegrimsleden, sikret nærhet til Oslos eldste bygning som fremdeles er i bruk, Gamle Aker kirke, og som muliggjør et aktivt frivillig pilegrimsliv foruten drift av pilegrimscafé om sommeren. I lokalene til Pilegrimssenter Oslo har også Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard sine møter.

Åpningstider i hovedsesongen

I perioden medio juni – medio august har Pilegrimssenter Oslo åpent:
Mandag – fredag kl 09.00-15.30 (caféen åpen 10.00-15.00).
Lørdag – søndag kl. 10.00-14.00 (caféen åpen 11.00-13.30).

Pilegrimsvelsignelse er en tradisjon fra middelalderen som du kan få oppleve ved Pilegrimssenter Oslo når du starter din vandring. Velsignelsen er en flott opplevelse uavhengig av religiøs tilhørighet, den varer omlag 5 minutter. - Meld ifra om du ønsker å få oppleve pilegrimsvelsignelsen når du besøker senteret. Du kan lese mer om pileegrimsvelsignelse ved å trykke her.

Utenfor sesongen har senteret som hovedregel åpent alle virkedager, 9.30-15.00, vi anbefaler likevel alle besøkende å ta kontakt og avtale tid for besøk.