Statistikk

Det offentlige pilegrimsarbeidet i Norge er en bred satsning med et bredt nedslagsfelt. Satsningen handler ikke kun om langvandrerne, de som vandrer ukesvis mot Trondheim, men også om de kortere vandringene i regi av lag og menigheter.

(Første dag av langvandringen 2017, fra utsendelsen i St.Hallvardskatedralen i gamlebyen i Oslo. Foto: Petter Kirkemo)

Tallenes tale

Pilegrimssenter Oslo har siden oppstart i 2010 opparbeidet statistikk for antall utsendte langvandrere fra pilegrimssenteret. I tillegg til disse tallene har senteret siden 2012 også samlet inn data fra hele østlandsregionen for å synliggjøres totalt antall pilegrimer (både langvandrere og pilegrim som dagsvandring) samt totalt antall deltakere på ulike pilegrimsarrangement (vandringer, pilegrimsforedrag, - gudstjenester m.m.) i regionen. Se årsrapporter (under menyen «For Presse») for å se hvordan tallene brytes ned på aktvitet, aktør og region. For nasjonal statistikk, kontakt Nasjonalt Pilegrimssenter.

Tallenes tale ser ut som følger: