Styret for RPS Oslo

Pilegrimssenter Oslo (RPS Oslo) er et statlig senter. Senteret er organisert som forening og har et eget styre som svarer for driften ved senteret.

(Bildet viser nåværende styre: Daglig leder Roger Jensen (sekretær for styret), p. Pål Bratbak (Oslo katolske bispedømme), Berit Øksnes (prost i Asker prosti, styreleder), Jan Arne Tangerud (Groruddalen historielag), Kjell Asgeir Skartseterhagen (sokneprest i Nittedal menighet). Ola Rønne (FK Akershus) var fraværende da bildet ble tatt)

Utdrag fra vedtektene:

Formål
Foreningen skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av veien og vandringen i sitt ansvarsområde. Dette arbeidet skal være preget av tre gjennomgående dimensjoner:

  1. miljø, pilegrimsleden som fysisk struktur og kulturminne
  2. kirke, pilegrimsleden som idé
  3. næring, pilegrimsleden som ressurs for opplevelsesnæringer og reiseliv.

Medlemskap
Følgende organisasjoner kan være medlem:

  • Fylkeskommunene Oslo, Akershus og Buskerud, inntil 3 medlemmer hver.
  • Kommuner langs leden, ett medlem hver.
  • Bispedømmerådene i Oslo, Tunsberg, Borg, samt representant for Oslo katolske bispedømme, ett medlem hver.
  • Menigheter av ulike konfesjoner i fylker leden går gjennom, ett medlem hver.
  • Næringslivsaktører i regionen, ett medlem hver.
  • Kulturinstitusjoner i regionen, ett medlem hver.

Enkeltpersoner kan ikke bli medlem. Enkeltpersoner som ønsker å delta i pilegrimsarbeidet kan bli med i det regionale Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard som drives i tilknytning til Pilegrimssenter Oslo.