PANHERA

Pilegrimssenter Oslo får «Erasmus+» midler! Våren 2018 lot Pilegrimssenter Oslo seg engasjere i en søknad om EU-midler, sammen med Universitetet i Oslo. Overskriften er «Cooperation for innovation and the Exchange of Good Practices» – søknaden ble innvilget!

(Foto: Fra oppstartmøtet i Crajova i Romania, mottakelse av vise-rektor prof. Radu Constantinescu (midt i bildet) ved universitetet i Crajova).

Sammen med pilegrims- og forskningsmiljø i Spania, Italia, Romania, Bulgaria og Tyrkia, skal vi over to år arbeide overfor pilegrimsherberger. Målet er å fremme forståelse hos de som driver herberger langs ledene for hvordan på best mulig vis å ta imot og ivareta pilegrimene som kommer vandrende!

Denne siden vil bli fortløpende oppdatert med relevant informasjon om prosjektet, se meny til venstre.