Tidsplan

Panhera er et et prosjekt som løper over 24 måneder med oppstart oktober 2018. Det vil være prosjektmøter som organiserer og leder arbeidet, viktigst er likevel den konkrete utveksling og opplæring over landegrensene som prosjektet vil gi!

Tidsplanen for prosjektet ser ut som følger:

Prosjektmøter (Transnational Project Meeting)

  • 1-2 oktober 2018: Oppstartmøte i Craiova/Romania
  • 22-25 april 2019: Prosjektmøte i Isparta/Turkey (ved Isparta Governorship)
  • 14-17 oktober 2019: Transnasjonalt prosjektmøte i Craiova/Romania, analysere prosjektet, fremdrift og foreløpig evaluering

Utveksling og opplæring (Blended Mobility Meetings)

  • 1. – 7. mars 2020 - arrangeres i Spania
  • 30 mars – 5 april 2020 – arrangeres i Bulgaria
  • 29 juni – 5 july 2020 - arrangeres i Norge

Internasjonal avslutningskonferanse 

  • 3-6 august 2020 i Parma/Italy (ved Gal del Ducato)