Pilegrimspresten

Pilegrimsarbeidet i Norge står på fire søyler, det er miljø, næring, kultur og kirke. Den norske kirke har flere pilegrimsprester, i 2015 fikk også Oslo bispedømme sin egen pilegrimsprest!

(Bilde: Fra morgenbønn på langvandring)

I regjeringens pilegrimsstrategi står det at: «Revitalisering av pilegrimvandringene skal gi bidrag til at kristen tro og tradisjon forblir viktige kilder for menneskers identitet og tilhørighet.» Pilegrimspresten for Oslo bispedømme er Roger Jensen, som også er daglig leder av Pilegrimssenter Oslo. Tjenesten som pilegrimsprest er lagt til Gamle Aker kirke, men pilegrimspresten er også en ressurs for menigheter som ønsker inspirasjon og hjelp til eget pilegrimsarbeid. Ved siden av hjelp til gjennomføring av pilegrimsvandringer og -gudstjenestger, tilbyr også pilegrimspresten foredrag til menigheter, lag og foreninger. 

Pilegrimssenter Oslo tilbyr foredrag om pilegrim fra både historiske og samtidsaktuelle perspektiver for foreninger og lag, og for akademia (fra bachelor- til master-nivå). Aktuelle foredrag - vi er også åpne for andre ønsker:

Historiske foredrag:

  • Pilegrim i antikken og tidlig middelalder - de første pilegrimsfortellingene
  • Pilegrim i middelalder - om motiver, virkelighetsforståelse og praksiser
  • Reformasjonen og pilegrimstanken - forbud og pilegrimslengsel

Aktuelle foredrag:

  • Pilegrim som offentlig arbeid i Norge i dag
  • Pilegrimsvandring som «indre vandring» i dag - et bud på å forstå pilegrim i dag i et religiøst perspektiv
  • Pilegrimspraksis og det hellige - forskjeller og likheter mellom nord og sør i Europa (avansert nivå)
  • Pilegrim i går og i dag - perspektiver fra samfunnsvitenskap og riteteori (avansert nivå)

Eventuelt honorar avklares med den enkelte oppdragsgiver. Ta kontakt!