Pilegrimspresten

Pilegrimsarbeidet i Norge står på fire søyler, det er miljø, næring, kultur og kirke. Den norske kirke har flere pilegrimsprester, i 2015 fikk også Oslo bispedømme sin egen pilegrimsprest!

(Bilde: Fra morgenbønn ved Dynnasteinen på Hadeland)

I regjeringens pilegrimsstrategi står det at: «Revitalisering av pilegrimvandringene skal gi bidrag til at kristen tro og tradisjon forblir viktige kilder for menneskers identitet og tilhørighet.» Pilegrimspresten for Oslo bispedømme er Roger Jensen, som også er daglig leder av Pilegrimssenter Oslo. Han er doktor i teologi (dr.theol.) med særlig forskningskompetanse i samtidsteologi, fundamentaletikk og reformasjonsstudier. For en oversikt over forskningsaktiviteter i Cristin, trykk her.

Tjenesten som pilegrimsprest er lagt til Gamle Aker kirke, men pilegrimspresten er også en ressurs for menigheter i bispedømmet som ønsker inspirasjon og hjelp til eget pilegrimsarbeid. Ved siden av hjelp til gjennomføring av pilegrimsvandringer og -gudstjenester, tilbyr også pilegrimspresten foredrag til menigheter, lag og foreninger, om pilegrim fra både historiske og samtidsaktuelle perspektiver. Vi tilbyr også akademiske forelesninger på pilegrim på alle nivå, fra bachelor- til master-nivå – vi er også åpne for andre ønsker:

Historiske foredrag:

  • Pilegrim i antikken og tidlig middelalder - de første pilegrimsfortellingene
  • Pilegrim i middelalder - om motiver, virkelighetsforståelse og praksiser
  • Reformasjonen og pilegrimstanken - forbud og pilegrimslengsel

Aktuelle foredrag:

  • Pilegrim som offentlig arbeid i Norge i dag
  • Pilegrimsvandring som «indre vandring» i dag - et bud på å forstå pilegrim i dag i et religiøst perspektiv
  • Pilegrimspraksis og det hellige - forskjeller og likheter mellom nord og sør i Europa (avansert nivå)
  • Pilegrim i går og i dag - perspektiver fra samfunnsvitenskap og riteteori (avansert nivå)

Eventuelt honorar avklares med den enkelte oppdragsgiver. Ta kontakt!