Armbånd – velsignelse

Å motta en velsignelse når man starter sin pilegrimsvandring, eller underveis på vandringen, er en praksis som har fulgt pilegrimen gjennom historien. Nå gir vi et armbånd til alle som mottar velsignelse, som en fysisk og konkret påminnelse om hva man har mottatt!

(Foto: Armbånd med tysk-norsk og engelsk-norsk innskrift.)

Å få et armbånd etter å har mottatt pilegrimsvelsignelse, er en praksis som de siste år har vært utviklet særlig i Tyskland ved pilegrimssenteret i Hamburg, under ledelse av pilegrirmsprest Bernd Lohse (et såkalt «Segensband»). Nå har pilegrimspresten i Oslo utviklet et tilsvarende brodert armbånd for pilegrimer som skal vandre i Norge. Å motta armbåndet er nå en integrert del av det å motta velsignelsen og er det siste som skjer under ritualet (pilegrimen mottar armbåndet gratis). – Å motta pilegrimsvelsignelse er de siste årene blitt populært, noe et flertall av pilegrimene ønsker (for mer informasjon om velsigensen, trykk her). Foreløpig er det utviklet to armbånd. Det ene i grønt, med inskripsjon på engelsk og norsk, det andre i blått med inskripsjon på tysk og norsk. Inskripsjonen lyder:

Grønt: God bless you and keep you / Gud velsigne og bevare deg

Blått: Gott segne und behüte Dich / Gud velsigne og bevare deg

Armbåndene kan også kjøpes ved senteret (20 kr). Båndet lukkes med en kule som kan beveges begge veier, armbåndet kan tas på og strammes, løses igjen og tas av. Armbåndet er laget for enten å ha på hånden eller festes på vandringssekken eller andre steder. – Som en fysisk og konkret påminnelse om velsignelsen man har mottatt.