Konfirmantvandring

Pilegrim som del av konfirmantundervisningen? Pilegrimspresten i Oslo tilbyr nettopp det for menigheter i Oslo i samarbeid med Gatepresten for ungdom

Hver vår tilbyr Gatepresten for ungdom i Oslo og pilegrimspresten kveldsopplegg hvor ungdomsgrupper får bli kjent med pilegrimstradisjonen og prøve seg som pilegrimer. Menigheter kan delta med mindre eller større grupper av konfirmanter og/eller eldre ungdommer. Hver kveld er det plass til inntil 20 ungdommer. Vandringens lengde er på 4 km.

Vandringene består av følgende program:

17.30: Oppmøte ved Clementskirken i Middelalderparken, Oslos tusenårssted (nærmeste trikkestopp: Oslo hospital).

  • Oslo i middelalder - du lærer om Oslos historie og spenningen mellom verdslig og relgiøs makt
  • Hvem var pilegrimene i middelalderen, og hvorfor gikk de? 
  • Hva er pilegrimsvandring i dag?

18.45: Vandring langs pilegrimsleden fra Gamlebyen til Gamle Aker.

  • Det blir guiding og du lærer fra Oslos nære kulturhistorie
  • Det blir stillhet og refleksjon underveis, sentrale tema i kristentroen tematiseres på en aktuell måte i lys historisk og aktuell pilegrimserfaring

20.00-20.30: Enkel kveldsbønn med pilegrimstema i Gamle Aker kirke, etterfulgt av kjeks og varm saft.

Hver vår og høst sendes det ut invitasjon til menigheter i Oslo. Dette er et populært opplegg så det er klokt å være tidlig ute, menigheter kan også ta direkte kontakt for avtale om pilegrimskveld.