Meditasjoner (lydfiler)

Refleksjoner og meditasjoner over kjente tekster fra Bibelen for pilegrimer under vandringen, til bruk morgen og kveld, er nå tilgjengelig som lydfiler til fri nedlastning og bruk fra pilegrimspresten i Oslo!

På organiserte langvandringer er som regel en pilegrimsprest eller en annen som kan tilrettelegge for bønner og meditasjoner for sine medpilegrimer, med på vandringen. De aller fleste vandrer imidlertid alene eller sammen med én eller to, og mange opplever et ønske om og et savn etter slik tilretteleggelse. Det finnes en mengde bøker og hefter med bønner, andakter og meditasjoner til bruk på pilegrimsvandring, som hjelper pilegrimen med den «indre vandringen». Å ta med seg slike hefter eller bøker er likevel noe mange velger ikke gjøre pga vekt og mulig fukt underveis.

Pilegrimspresten i Oslo velger derfor å legge ut meditasjoner holdt under pilegrimsmesser i Gamle Aker kirke som lydfiler. Dette er filer som enkelt kan lastes ned og legges over på smarttelefon, slik kan pilegrimen lytte til en meditasjon fra sin smarttelefon med ørepropper/headset, noe svært mange pilegrimer erfaringsmessig har med seg. Det anbefales at man starter og slutter dagen med å lytte til samme meditasjon. Meditasjonen varer 4-6 minutter og avsluttes med velsignelse.

Meditasjonene finnes i flere serier, blå og rød serie. – Den røde serien er den nyeste.

Teknisk: Hver meditasjon er en mp3 lydfil som er komprimert (zip). Dersom lydfilen ikke automatisk lukkes opp når du laster den ned, kan du dobbelttrykke på den for at den skal dekomprimeres/åpnes, og så importere den til det program du bruker mot din smarttelefon (f.eks. iTunes). Fra dette programmet kan du legge den over på din smarttelefon.

Meditasjoner underveis – rød serie

 1. Hvetekornets lov (Joh. 12)
 2. Bønn med bena (Matt. 6/Eidslott)
 3. Det er den draumen (Mark. 7/Hauge)
 4. Identitet (Mark. 10/Tranströmer)
 5. Uten penger, uten betaling (Jes. 55)
 6. Vannet – betingelse for liv (Joh. 7)
 7. Å få synet igjen (Luk. 18)
 8. Hellig sted (1.Mos. 22/Tranströmer)

Meditasjoner underveis – blå serie

 1. Overraskelse - Emmausvandrerne (Lukas 12)
 2. Fra dypet roper jeg - Tranströmer (Salme 130)
 3. Finne vei (Esekiel 34)
 4. Gaven (Filipperne 2)
 5. Det minste (Lukas 13)
 6. Tilflukt (Salme 71)
 7. Å nå dagens mål (Jesaia 60)
 8. På festreise (Salme 121)