Pilegrim og reformasjonen?

Med innføringen av reformasjonen i Danmark-Norge i 1537 ble det forbud mot å vandre pilegrim i riket. Hvorfor det? I 2017 markeres 500 år siden Martin Luthers avlatsteser ble slått opp på kirkedøren i Wittenberg. Hva skjedde, og hva kom det til å bety?

Pilegrimspresten i Oslo, dr. theol. Roger Jensen, er den seneste norske teolog som har skrevet en doktoravhandling som i hovedsak diskuterer Martin Luthers egne tekster. For en oversikt over forskningsaktivitet registrert i Cristin, trykk her. Til jubileumsåret 2017 tilbyr han ulike foredrag til forståelsen av sentrale momenter ved reformasjonen, hvor historisk sammenhenger belyses og samtidsaktualitet diskuteres. Pilegrim inngår både indirekte og direkte i de fleste av foredragene.

Til forståelse av pilegrimen som forsvant i Danmark-Norge med reformasjonen, og kom tilbake mot slutten av det 20. århundre, les teksten fra Pilegrim i dag (fra hefte 1/16) til inspirasjon. Trykk her for å laste ned tekst.

Følgende foredrag kan bestilles:

  • Reformasjonen 500 år - noe å feire? Historisk plassering av Luther i en verden i endring, ved utgangen av middelalderen. Hva vet vi om ham, hva ville han, hvilke følger fikk hans virke?
  • «Martin Luther kom aldri til Norge» Er det samsvar mellom den Luther vi er vokst opp med i Norge, og som har gitt navn til vår folkekirke som «evangelisk-luthersk», og den kunnskap vi i dag har om den historiske Luther?
  • Martin Luther – på godt og ondt. Martin Luther er på den ene siden helten som kjemper mot kirkemakt, for nåden og evangeliets frihet, men er samtidig den som talte for voldelig å slå ned bondeopprøret og som ble brukt av de tyske nasjonalsosialistene før og under andre verdenskrig i sin agitasjon mot jødene. Tema er menneskesyn og samfunnsforståelse.
  • Martin Luther og «trosrettferdigheten» Kjernen og sentrum i Luthers teologi, det punkt hvor Luther kjempet og risikerte «alt», også sitt eget liv, var trosrettferdigheten. Denne kjerne omtalte også Luther som det sted hvor kirken står eller faller. Hva mente han – og har det fortsatt relevans?
  • Martin Luther og toregimentslæren - fortsatt aktuell? Luther var etter 1521 gjenstand for religiøs forfølgelse. Gjennom hele livet holdt han fast ved at ingen makt har rett til å gjøre seg til herre over menneskets hjerte og samvittighet. Hjertet er et frihetens rom utenfor det offentlige rom, hvor den enkelte kun står til ansvar for Gud. Kirkens oppgave var å forvalte «ordet», øvrigheten å forvalte «sverdet». Luthers avgrensning av religiøs og verdslig makt, er den fremdeles aktuell? 

Ta kontakt ved å sende mail til pilegrimspresten, trykk her.