Pilegrimsmesse

I Gamle Aker kirke feires jevnlig pilegrimsmesse, en messe for mennesker på vandring, med eller uten vandresko på bena. - Kom, bli med!

(Fra pilegrimsmesse i Gamle Aker kirke)

Gamle Aker kirke er et meget spesielt kirkerom. Hit har mennesker kommet med sine liv i glede og sorg gjennom snart 1000 år. Det er som du kan kjenne et ekko av tidligere generasjoners Gudstro i veggene. Kirken er Oslos eldste bygning, Pilegrimssenter Oslo har lokaler i umiddelbar nærhet, like overfor kirken. Messen feires fremme i kirken, ved alterringen, gjerne i tilknytning til vandringer og til samlinger i Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard.

Pilegrimsmessen har et stille og meditativt preg, liturgien er jord-vendt - tekster og bønner tematiserer Guds nærhet i vår virkelighet. Under messen har pilegrimspresten en andakt/meditasjon. Messen varer ca 30 minutter. 

For oversikt over når pilegrimsmesse feires, se oversikt over aktiviteter.